درباره ما

شرکت همیارمحله با هدف کمک به مدیران مجتمع‌ها و ساکنین آپارتمان‌ها در امر نگهداری ساختمان تاسیس گردید و در نظر دارد با ارائه خدمات مشاوره‌ای و اجرایی خصوصاً خدماتی که تاکنون مجری مشخصی برای آن‌ها وجود ندارد از جمله نگهداری فضای سبز و باغچه، آسانسور، برق و تاسیسات، بیمه، امور مالی و حسابداری مجتمع، نظافت، وسایل مورد نیاز ساختمانی و ... بتواند راحتی و آسودگی مدیران و ساکنان محترم را در حیطه نگهداری ساختمان فراهم آورد.