سایبان و پوشش پلی‌ کربنات

طراحی و اجرای سقف، سایبان و پوشش پلی‌ کربنات

آلاچیق فضایی است نیمه باز که عموما عملکردی استراحتی ، تفریحی در فضای باز دارد. ز آنجایی که در فضاهای لنداسکیپ و محوطه نیازمند فضایی برای استراحت ، گفتگو و سکون داریم عموما از یک سقف استفاده میکنیم تا در عین حفظ دید به محوطه ، سایه ای برای سکون ایجاد شود.