تجهیز پارکینگ‌ و ورودی ها

نصب و سرویس آرام‌ بند درب‌ های ورودی و نصب انواع تابلو‌های راهنما و تذکرات در داخل ساختمان و تجهیز کردن پارکینگ‌ با لوازم ضربه‌ گیر و نگهدارنده‌ های خودرو و نقاشی خطوط کف پارکینگ به همراه تابلو‌های اعلان