تاسیسات ساختمان

بازدید و مشاوره در مورد تاسیسات و سیستم برقی آپارتمان، کمبود فشار آب مصرفی و موتورخانه و صرفه‌ جویی در برق مصرفی مشاعات به وسیله کارشناسان مجرب و ماهر شرکت همیارمحله با بهترین کیفیت و بهترین هزینه